Wystawa z okazji 10.lecia działalności Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu

pod Honorowym Patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Pana Piotra Florka.
Wystawa trwa od dnia 15 lutego 2013 r.
FINISAŻ 15 marca 2013 o godz. 12
w Holu Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18 - w godzinach otwarcia Urzędu.

Podczas finiszu wystąpi Chóru Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod batutą Michała Sergiusza Mierzejewskiego oraz poznański wokalista Michał Zgoła.

Patronat nad wystawa 10.lecia objęli:

IKS             Wojewoda Wielkopolski
    Wojewoda Wielkopolski


 Radio merkury kancelaria prawna Piszcz Wspólnicy

W wystawie, która zamyka klamrą 10 lat twórczej działalności STiSK bierze udział 58 twórców, członków STiSK z całej Polski oraz artystów głównie z poznańskiego środowiska artystycznego.

W wystawie udział biorą:
Barbara Aleksanderska,
Jerzy Antkowiak,
Alicja Bielecka-Żabierek,
Renata Bielińska,
Krystyna Bileńki,
Iwona Bis ,
Sebastian Cichocki,
Danuta Dagry-Grabowska,
Hanna Danielak,
Alicja Dworzecka,
Julian Dworzecki,
Henryk Fajfer,
Bożena Fibik-Beim,
Anastazja Fietisova,
Ilona Filip,
Grażyna Gabrylewicz,
Wanda Gostyńska,
Andrzej Haegenbarth,
Izabella Hermanowska,
Mateusz Jankowiak,
Julia Kaczmarczyk-Piotrowska,
Małgorzata Kadelska,
Stanisław Kasprzyk,
Anna Klimaszewska,
Elżbieta Kmak,
Urszula Kołodziejczak,
Andrzej Kończal,
Anna Kruczkowska,
Patrycja Krymowa,
Barbara Kubiak-Sobczak,
Lucyna Lewandowska,
Elżbieta Łuczak,
Elżbieta Makowska Katarzyna,
Agnieszka Mrowińska-Małyszek,
Alicja Musiał,
Genowefa Nelip,
Urszula Nieborak,
Rozalia Nowak,
Zbigniew Okopski,
Renata Olińska-Dworzecka,
Zofia Orczyńska,
Ludwik Ostrowski,
Marian Ozdowski,
Jadwiga Pawelczak,
Ryszard Pozdrowicz,
Lidia Prętka,
Ewa Rudnicka,
Antoni Rut,
Ryszard Siejak,
Mariusz Strykowski,
Elżbieta Suszek,
Sławomir Szeleszkiewicz,
Barbara Trawińska,
Sebastian Waliński,
Małgorzata Zgoła,
Zbigniew Zieliński,
Benedykt Żyto
Jerzy Oplustil

Alicja Musiał, Szamanka, 60 x 60 cm, akryl Anna Klimaszewska, Waga, 70 x 70,  olej Barbara Aleksanderska, W poszukiwaniu zagubionej drogi,  135 x 90 cm, Barbara Kubiak-Sobczak, Trzy jabłka, 70 x 50, akryl Benedykt Żyto, Wspomnienia, 50 x 60 cm,  olej , kopia Danuta Grabowska, Strach w Lusowie, 80 x 70 cm, olej Elżbieta Suszek, Anioł,  87 x 55 cm, batik Hanna Danielak. Pole, 50 x 70 cm.  akryl Ilona Filip, Siódma podróż, 80 x 110, olej Iwona Bis, Bez tytułu II, 70 x 50 cm,  akryl Jerzy Antkowiak, Rewia, 70 x 100 cm, olej Krystyna Bileńki, Na wodzie, 40 x 60 cm, suchy pastel Lidia PrętkaMartwa natura, farby klejowe 50x70 Lucyna Lewandowska, Jesienna impresja, 70 x 60 cm, olej Małgorzata Zgoła, Słoneczniki, 60 x 60,  jedwab Patrycja Krymowa, Kompozycja II, foto Rozalia Nowak Nie szumcie wierzby nam... 80 x 120 cm, olej, kopia Ryszard Pozdrowicz, Pejzaż zimowy, 40 x 50 cm, olej Sebastian Cichocki, Magiczna Starówka, foto Zofia Orczyńska, Port w Ustce, 60 x 80 cm, suchy pastel

Brbara Kubiak-SobczakStowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu rozpoczęło swą działalność 7 stycznia 2003 roku, jednakże pół  roku  wcześniej, 23 lipca 2002 roku,  po raz pierwszy w Poznaniu, 15 artystów z policyjnego środowiska artystycznego przedstawiło swój dorobek w malarstwie, rzeźbie, poezji i tkaninie, podczas wystawy  zatytułowanej "Dwa światy". Wystawa odbyła się pod honorowym patronatem ówczesnego Wojewody Wielkopolskiego, pana Andrzeja Nowakowskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, gen. Henryka Tusińskiego, patrona i zwolennika wspierania i popularyzacji twórczości artystycznej własnego środowiska. Pisał wówczas w słowie wstępnym do folderu,  że dla wielu osób,  sztuka jest ważnym elementem życia i  źródłem osobistego rozwoju, że jest wytchnieniem i odejściem od patologii i zła, z którym  stykają się każdego dnia ludzie zatrudnieni w Policji.
Dziś, po 10 latach, systematycznej, szeroko zakrojonej działalności Stowarzyszenia słowa te nie straciły nic ze swej aktualności. Jubileusz dziesięciolecia, który akcentujemy okolicznościową wystawą, zgromadził 133 prace w wykonaniu 58 artystów z całej Polski, z cywilnego i policyjnego środowiska Poznania, Wielkopolski i innych regionów. W wystawie biorą również udział zaprzyjaźnieni plastycy i fotograficy należący do związków twórczych, z którymi STiSK  współdziała. W ciągu 10 lat działalności, Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury skupiło wokół siebie ponad 100 członków, a z jego oferty edukacyjnej w sferze kultury,  promującej  indywidualne i zbiorowe dokonania twórcze,  skorzystało  kilkaset  osób  uczestniczących w plenerach, warsztatach, programach edukacyjnych, prezentacjach i wystawach. Stowarzyszenie realizując swą misję upowszechniania kultury, w równym stopniu podejmuje projekty w sferze edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży, jak i coraz liczniejszej grupy osób w wieku 50+ wraz z całymi rodzinami.
Wielu twórców rozwinęło swe umiejętności i pasje, wielu zaktywizowało również środowiska, w których na co dzień żyją, tworząc nowe obszary upowszechniania i promocji kultury,  zachęcając tym samym coraz więcej osób  do czynnego  uczestnictwa w  kulturze, do aktywnego życia. Dla wielu z nich  oraz  sympatyków zrzeszonych w Stowarzyszeniu, uczestnictwo w działaniach sprawiło, że w trzecim wieku zachowali aktywny,  interesujący  sposób  życia i radość z realizacji  niespełnionych  wcześniejszych marzeń i  pasji,  a wielu,  mniej boleśnie odczuło syndrom pustego gniazda i poczucie osamotnienia i nieprzydatności po odejściu dzieci i po przejściu na emeryturę.
Doświadczenie Stowarzyszenia płynące z realizacji kilkudziesięciu projektów  w sferze kultury potwierdza, że nie tylko profesjonalni artyści, ale również  uprawiający sztukę  amatorsko mają w sobie pierwiastek kreatywności, i że w każdym wieku można wypowiadać się i tworzyć prace  pełne ekspresji,  można realizować marzenia i pasje, nadając swemu życiu pełniejszy  i radośniejszy wymiar sensownego istnienia.
Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia za aktywność i zaangażowanie jakie nieustająco wykazują przez ostatnie dziesięć lat, dziękuję  artystom współpracującym ze STiSK za liczny udział w jubileuszowej wystawie oraz życzę, by wejście w następne dziesięciolecie przyniosło wiele nowych  artystycznych doznań i satysfakcji.

Prezes
Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury
przy KWP w Poznaniu
Barbara Kubiak-Sobczak

Artyści w Urzędzie - relacja Przemysław Pacia

Brbara Kubiak-SobczakBarbara Kubiak-Sobczak z Poznania.  Założycielka i  Prezes Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu przez 3 kolejne kadencje. Animatorka i promotorka kultury w poznańskim środowisku policyjno-cywilnym. Założycielka oraz kierownik Galerii Na Strychu, 2005-2010, obecnie prowadząca pracownię plastyczną oraz Galerię "2.piętro" na poznańskich Podolanach. Członek Honorowy Fundacji ASP w Poznaniu, członek Eko-Artu, Związku Polskich Artystów w Pile. Absolwentka Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, obecnie słuchaczka Uniwersytetu Artystycznego III wieku w Poznaniu.
Pierwsze warsztaty plastyczne dla dzieci z Winograd  zorganizowała w 1979 roku z udziałem poznańskiego artysty Stanisława Mrowińskiego. Systematycznie zaś, od 10 lat organizuje  plenery malarskie, rzeźbiarskie, fotograficzne i inne, warsztaty  plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów, programy edukacyjne.
Inicjator różnorodnych programów artystycznych oraz wystaw indywidualnych i zbiorowych, autorka folderów i katalogów. W kręgu zainteresowań artystycznych pozostaje tkanina, malarstwo, fotografia oraz popularyzacja sztuki operowej.
Bierze udział we wszystkich wystawach organizowanych przez związki, do których należy, laureatka  kilku nagród i wyróżnień.

Barbara Aleksanderska z Zielonej  Góry. Zajmuje się tkaniną artystyczną,  malarstwem olejnym oraz wykonuje batiki. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych (m.in. Zielona Góra, Poznań, Szklarska Poręba) i zbiorowych oraz  konkursach i przeglądach tkaniny artystycznej (Bydgoszcz, Turek, Żary), gdzie otrzymywała nagrody i wyróżnienia. Należy do Związku Artystów Plastyków w Pile,  aktywnie uczestniczy  w działaniach  Klubu Tkactwa Artystycznego "ANNA" przy KMP w Zielonej Górze.        
Jest laureatką wielu nagród, m.in. jest laureatką Grand Prix Marszałka Województwa Wielkopolskiego podczas Salonu Wielkopolskiego w Czarnkowie, 2008, nagrody Publiczności Ogólnopolskiego Konkursu Tkackiego w Turku, 2008, Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu Tkaniny Unikatowej w Bydgoszczy, 2007 i in.  Członek STiSK.

 Jerzy Antkowiak z Poznania. Miłośnik abstrakcji w sztukach plastycznych. Zajmuje się malarstwem olejnym, wykonuje również grafiki wielkiego formatu. Od 2002 roku jest  aktywnym członkiem Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej oraz od 2011 Polskiego Związku Artystów. Na swoim koncie ma kilka wystaw indywidualnych oraz wiele prezentacji zbiorowych  organizowanych w  związkach twórczych do których  należy.

 

Alicja Bielecka-Żabierek z Poznania. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu - dyplomy w dziedzinie dyrygentury chóralnej, wychowania muzycznego, 1970 oraz śpiewu solowego, 1972. Wieloletni nauczyciel Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu - specjalność: rytmika oraz akompaniator tańca klasycznego, ludowego i charakterystycznego. W działalności scenicznej śpiewaczka - Teatr Muzyczny - Poznań, Zespół Muzyki Dawnej - Collegium Musicorum Posnaniensium, działalność estradowa w kraju i zagranicą.  Dyrygentka chórów szkolnych i męskiego "Moniuszko" przy ZNTK - Poznań.  Kompozytorka i wykonawczyni muzyki do wierszy znanych polskich poetów oraz muzyki fortepianowej. Malarstwem zajmuje się amatorsko. Zainteresowała się również fotografią realistyczną, uczestniczy w plenerach. Członek STiSK.

Renata Bielińska  z Konina.  Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Studia podyplomowe: Wiedza o Europie i Integracji Europejskiej (UAM w Poznaniu), Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza (ODN w Poznaniu) i Wiedza o Kulturze (UAM w Poznaniu). Aktualnie studiuje Arteterapię na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzi warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się malarstwem, grafiką i fotografią. Pisze teksty o sztuce. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych oraz plenerach malarskich.

Krystyna Bileńki z Rzeszowa. Wykształcenie prawnicze. Maluje od 25 lat. Tematy do swoich prac czerpie z podróży, inspirując się przyrodą, pejzażem, naturą. Prace wykonuje w różnych technikach: malarstwo olejne, pastel, rysunek tuszem, malowanie na jedwabiu.
Jest autorką 9 wystaw indywidualnych w Rzeszowie, Poznaniu, Łodzi.
Brała udział w kilkudziesięciu wystawach poplenerowych i zbiorowych, m. in. BWA w Krośnie, MDK w Głuchołazach, MDK i MKPiK w Opolu, Zamek w Nidzicy, Katowice, Galeria Sztuki w Ustce, Warszawska Zachęta,  Pałac Sztuki w Krakowie. Uczestniczy w konkursach i działaniach charytatywnych. Laureatka wyróżnienia Prezydenta Miasta Rzeszowa, 2006. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, założycielem i Prezesem Podkarpackiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich w Rzeszowie.  Członek STiSK.

Iwona Bis  z Poznania. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest specjalistą ds. inwestycji. Posiada uprawnienia w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji budowlanych. Jest inspektorem nadzoru  inwestorskiego.
Jej prace zostały przyjęte i nagrodzone w wielu galeriach. W 1969 - na Ogólnopolskim Konkursie PKO - opracowanie plakatu. W 2003 i 2004 - nagroda, oraz nagroda publiczności na Ogólnopolskim Salonie Wielkopolskim. Wielokrotnie pokazywała swoje prace na 5 wystawach indywidualnych  i  w ponad 20 zbiorowych w Polsce i za granicą (Australia, USA, Niemcy, Litwa). Uprawia malarstwo olejne i akrylowe.

Sebastian Cichocki z Poznania. Oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. Fotografik. Od 2005 roku czynnie zaangażowany w działanie na rzecz kultury  w STiSK. Do 2008 roku był asystentem Zarządu i kierownikiem grupy fotograficznej. Organizator warsztatów fotograficznych, wystaw poplenerowych oraz kilku zbiorowych wystaw, w których również sam brał udział, 2005 - 2012. W swoim dorobku posiada cztery wystawy indywidualne oraz znaczące prezentacje m.in. w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu. Pomysłodawca Stowarzyszenia Wielkopolska Strefa Kultury i Sztuki "Glob-art".
Fotografią zajmuje się amatorsko a ulubionym tematem jego prac jest otaczająca przyroda.
Od wielu lat uczestniczy w  ogólnopolskich konkursach fotograficznych. Wielokrotnie został  laureatem I miejsca oraz  jest zdobywcą wielu wyróżnień (2007, 2009, 2010).

 Hanna Danielak z Poznania. Farmaceutka. Przez 5 lat uczestniczyła w zajęciach Ogniska Kultury Plastycznej, przez 4 lata w Sekcji Plastycznej UTW. Swoje umiejętności plastyczne doskonaliła przez 6 lat podczas warsztatów prowadzonych przez art. plastyka Józefa Kaliszana. Obecnie jest słuchaczką  na Uniwersytecie III wieku w Poznaniu. Maluje amatorsko od 1996 roku w różnych technikach: olej, akryl, pastele, a ulubione tematy to pejzaże, kwiaty, abstrakcje. Jest członkiem, a obecnie prezesem  Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików "Dedal". Uczestniczka kilkunastu wystaw zbiorowych, 11 indywidualnych oraz laureatka kilku nagród i wyróżnień.

 Alicja Dworzecka z Poznania. Ukończyła Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie aplikant adwokacki. Fotografią zajmuje się od 2009 roku, gdy została zaproszona gościnnie na plener malarsko-fotograficzny organizowany przez STiSK. Fotografia jest jej pasją. Uczestniczyła w kilku plenerach fotograficznych a jej prace były prezentowane na kilku wystawach zbiorowych. Członek STiSK.

 

 

 Julian Dworzecki z Poznania. Emerytowany żołnierz zawodowy. Fotografią zajmuje się nieprzerwanie od 40 lat. Początkowo była to fotografia analogowa, praca ze zdjęciami w fotograficznej ciemni. Obecnie zajmuje się fotografią cyfrową.
Ulubione tematy fotografika to: architektura miejska, industrialna, reporterska. Uczestnik wielu plenerów i wystaw fotograficznych. Członek STiSK.

 

 

 Henryk Fajfer z Nowego Tomyśla. Emerytowany funkcjonariusz Policji. Malarstwem sztalugowym zajmuje się amatorsko. Zaczął malować w 1985 roku podczas studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej Policji w Szczytnie. Ulubione tematy prac to martwe natury oraz pejzaże. Uczestnik wielu plenerów i wystaw poplenerowych. Członek STiSK.

 

 

 Bożena Fibik-Beim z Poznania. Ukończyła studia plastyczne na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując dyplom w zakresie malarstwa i pedagogiki  artystycznej. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, na jedwabiu oraz rysunkiem i fotografią.  Wystawia od 1976 roku.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Marynistów Polskich,  oraz  Eko-Artu.  Od 13 lat kierownik i animator  Galerii "Pod arkadami",  w której pokazuje dokonania artystyczne malujących nauczycieli oraz utalentowanej plastycznie  młodzieży oraz dzieci.
Uczestniczyła w ponad  200 wystawach zbiorowych na terenie kraju oraz w Niemczech (Kilonia). Indywidualnie swoje prace wystawiała w Łodzi, Gnieźnie, Koninie, Worms (Niemcy) oraz wielokrotnie w Poznaniu. Członek STiSK

 Anastazja Fietisova z Białorusi. Malarka, projektantka wnętrz, dyrygentka.
Urodziła się w Brześciu w rodzinie znanego malarza Iwana Fietisova. Po szkole średniej ukończyła muzyczny college w Mińsku i wykonywała zawód dyrygenta. Następnie w 1982 roku ukończyła ASP w Mińsku i zdobyła następny zawód projektanta wnętrz. Wykonywała go osiem lat. Kwalifikacje artystyczne w zakresie sztuk wizualnych podwyższyła w 1993 roku w eksperymentalnej uczelni plastycznej w Moskwie pod kierunkiem prof. Eugeniusz Rosenbluma.
Od 1996 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym (malowanie emaliami na miedzi). W centrum jej zainteresowań znajduje się pejzaż miejski, w tym panoramy miast i portret. Członek STiSK.

 Ilona Filip z Lublina. W 2000 roku ukończyła Instytut Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem dziekańskim.
Styl jej malarstwa określa się  jako realizm przeobrażony przez osobisty pryzmat widzenia świata. Intryguje ją przestrzeń, którą wyraża używając zróżnicowanej faktury, światła, waloru i perspektywy. Pasjonuje się pejzażem miejskim i krajobrazem. Zajmuje się również wykonywaniem ilustracji do książek i ekslibrisów. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach międzynarodowych i krajowych. Jest autorką kilkuset projektów logotypów, znaków graficznych, katalogów, kart pocztowych, ilustracji, plakatów i kalendarzy. Ilustruje małe formy prozatorskie i teksty publicystyczne. Publikacje m.in.: "emFemme", "Szafa", "Dom Projekt Wewnątrz", wiadomości24.pl, redakcja.newsweek.pl, salon24.pl. Członek  STiSK.

 Grażyna Gabryelewicz z Poznania. Z wykształcenia technik ekonomista. Malarstwem sztalugowym zajmuje się amatorsko od 16 lat. Maluje realistyczne obrazy w oleju i akrylu a swoje umiejętności doskonaliła podczas  warsztatów malarskich u Anastazji Fietisovej oraz podczas plenerów malarskich. Uczestniczyła w kilkunastu plenerach i wystawach poplenerowych. Prezentowała również swoje prace podczas wystaw indywidualnych, m. in  w Galerii Na strychu w Poznaniu. Członek STiSK.

 

 Wanda Gostyńska z Poznania. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny), dyplom w 1980 roku. Jest współzałożycielką Galerii Profil, gdzie pracuje jako instruktor ds. wystawiennictwa. Uprawia malarstwo olejne, pastel oraz malarstwo na jedwabiu. Jest członkinią ZPAP, Eko-Artu oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Wystawia od początku lat 80. Ma na swym koncie osiem wystaw indywidualnych i kilkadziesiąt zbiorowych w kraju i za granicą. Laureatka Nagrody Konkursu "Pejzaż Wielkopolski - EKO 2006", 2007, 2008  w Lesznie oraz Nagrody "Sakura Prize" IV Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2008.

 Danuta Dagry Grabowska z Piły. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, tapeart, książką artystyczną, poezją konkretną, sztuką poczty. Malarstwem zajmuje się 36 lat. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe w kraju i zagranicą, m.in. w: BWA w Koninie, Szczecinie, Poznaniu i Pile; SBWA w Warszawie; Galerii EL w Elblągu oraz Mars Expo w USA, 1993; Mailart Project w Niemczech, 1993; Expo Sicao w Portugalii, 1993; we Francji, 1993; Mailart w Sarajewie, 1994; Amsterdam Museum Silance w Holandii, 1994.
Od 1990 roku należy do Związku Artystów Plastyków. Członek STiSK

 Andrzej Haegenbarth z Poznania.  Krytyk sztuki, publicysta, fotografik.  Absolwent filologii polskiej UAM w Poznaniu. Jest autorem takich między innymi książek jak: "Sztuki plastyczne w Poznaniu" (współautor), (1987), "Wielka miłość i dewiacje" (1990, 1991), "Eros i znawcy" (1994), "Być artystą!" (1994). A także wielu wstępów do albumów, katalogów, w tym związanych z działalnością Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych EKO-ART  i  Stowarzyszenia Twórców i Sympatyków Kultury oraz szkiców i wywiadów z artystami. Wielokrotnie uczestniczył w wystawach fotograficznych (m.in. Artyści Godni Poznania, Urząd Miejski w Poznaniu, 2011; Pokolenia Sztuki Gorzowskiej, WiMBP, Gorzów Wlkp., 2012; Wystawa przeglądowa Eko-Artu Pejzaż/Antypejzaż, Galeria Polan 100, Poznań, 2012.

 Izabella Hermanowska z Poznania malarka, absolwentka UAM. Pracowała m.in. w "Marcinku", Liceum Plastycznym i Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Od ponad 20 lat związana z Klubem Osiedlowym "Krąg", gdzie ma siedzibę Poznańskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej, którego jest prezesem.
Jest członkiem wielu organizacji i stowarzyszeń kulturalnych oraz artystycznych, m.in. Związku Artystów Plastyków. Bierze udział we wszystkich wystawach organizacji do których należy. Jej obrazy znajdują się w zbiorach polskich i zagranicznych. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Honorową Miasta Poznania oraz wyróżnieniem "Człowiek Roku Łazarza 2011".

 Mateusz Jankowiak z Poznania. Uczeń Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu. Maturzysta, w planach studia na  Uniwersytecie  Artystycznym w Poznaniu na wydziale malarstwa. Malarstwa uczy się od pięciu lat podczas warsztatów u art. plastyka-pedagoga Anny Klimaszewskiej.
Od 2012 r. animator i kierownik Młodzieżowego Salonu Wystawowego STiSK  w Galerii Green Way przy ul. Taczaka w Poznaniu. Uczestnik trzech plenerów malarskich  i warsztatów  dla dzieci i młodzieży pt. "Wakacje z artystą" ( Kołobrzeg, Skoki, Poznań). Uczestniczył również w plenerze szkolnym. W swoim dorobku ma kilka wystaw poplenerowych i zbiorowych,  m.in. w Ratuszu Miejskim i Sali Milenium w Kołobrzegu, w Poznaniu ( Galeria Green Way, 2.pietro, w Luboniu Galeria na Regale. Brał też udział w wystawie prac wyróżnionych podczas konkursu "Zatrzymane w kadrze-Ruch" w  Galerii "Pod arkadami".

 Julia Kaczmarczyk-Piotrowska z Poznania. Absolwentka Liceum Plastycznego oraz Akademii Sztuk Pięknych Wydział Edukacji Artystycznej w Poznaniu. Pedagog, wykładowca, autorka wielu wystaw prac dziecięcych. Prowadziła autorskie zajęcia terapeutyczne oraz realizowała projekty Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Poznańskiego i innych. Autorka felietonów o sztuce, twórca projektów artystyczno-edukacyjnych i artterapeutycznych.
Laureatka VIII Salonu Wielkopolskiego, stypendystka marszałka Województwa Wielkopolskiego za projekt "Formy fraktalne". Swoje prace prezentowała na 15 wystawach indywidualnych i 36 zbiorowych, które  wystawiała również we Francji i Niemczech.
Uczestniczka wielu plenerów krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Związku Artystów Rzeźbiarzy, pełni funkcję vice prezesa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, jest członkiem Zarządu Grupy Artystycznej Forum Gminy Komorniki. Również działa w Polskim Stowarzyszeniu Kreatywności i Edukatorów Leśnych SEL. Obecnie prowadzi  pracownię plastyczną i Galerię Piwnica w Komornikach.

 Małgorzata Kadelska z Olsztyna.  Dyplom na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z grafiki warsztatowej i malarstwa z wyróżnieniem dziekańskim, 1993, dyplom na Wydziale Malarstwa i Grafiki na ASP w Gdańsku, 1996. Od 1997 roku prowadzi własną pracownię plastyczno-projektową. W 2008 roku uzyskała doktorat na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej. Obecnie adiunkt Katedry Krajobrazu UWM w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z rysunku, rzeźby, projektowania. Artystka zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką warsztatową, rysunkiem, projektowaniem wnętrz, parków  i ogrodów, zieleni we wnętrzach urbanistycznych, rewitalizacją wnętrz miejskich, przekształcaniem wyglądu ulic, placów, struktury całych dzielnic. Brała udział w około 40 wystawach indywidualnych i 200 zbiorowych w Polsce i za granicą m.in. w Brukseli, Wilnie, oraz w wielu plenerach m.in. w Belgii, Holandii i Włoszech. Jest współzałożycielką międzynarodowego Stowarzyszenia Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy.

 Stanisław Kasprzyk z Krakowa. Zajmuje się wieloma sztukami: maluje, śpiewa, tworzy kompozycje muzyczne do własnych tekstów, pisze wiersze, rysuje, wykonuje grafiki, ilustruje książki i tomy poezji, fotografuje, tłumaczy z rosyjskiego literaturę z zakresu malarstwa, czyta w oryginale rosyjskich klasyków i kryminały. Od 24 lat uczestniczy w plenerach organizowanych na terenie całej Polski, od Bieszczad po województwo zachodniopomorskie. Wziął udział w ponad 40 plenerach, kilkudziesięciu wystawach poplenerowych, zbiorowych prezentacjach i jest autorem kilku wystaw indywidualnych  m.in. w Krakowie i Poznaniu. Opracował ilustracje do 18 tomów poezji i arkuszy poetyckich. Członek STiSK.

 Anna Klimaszewska z Poznania. Absolwentka PWSSP w Poznaniu, Wydział Wychowania Plastycznego, 1984 oraz Podyplomowego Studium Pedagogiki Sztuki w Kaliszu, 2001.
W latach 1977 - 1983 doskonaliła swój warsztat w zakresie tkaniny artystycznej w pracowni Urszuli Plewki-Schmidt. Obecnie z powodzeniem zajmuje się tkaniną artystyczną, malarstwem na płótnie i jedwabiu, rysunkiem, rzeźbą oraz nauczaniem plastyki.
Organizatorka licznych konkursów i plenerów dla dzieci i młodzieży. Należy do Związku Artystów Plastyków z siedzibą w Pile. Aktywnie uczestniczy w wystawach i plenerach Członek STiSK.
 Elżbieta Kmak z Poznania Absolwentka PWSSP w Poznaniu (Wydział Wychowania Plastycznego). Wystawia od 1989 roku. Specjalizuje się w malarstwie na jedwabiu i szkle. Oprócz własnej działalności twórczej prowadzi zajęcia z plastyki ogólnej i witrażu malowanego w MDK nr 3 w Poznaniu. Nauczyciel plastyki z 45-letnim stażem. Członkini Związku Marynistów Wielkopolskich i Ekologicznego Stowarzyszenia Środowisk Twórczych Eko-art. Bierze udział w licznych plenerach na terenie kraju; wystawach cyklicznych np. Malujący nauczyciele; ekspozycjach związkowych oraz malarstwa na jedwabiu.
Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą, głównie w USA i Niemczech. Laureatka nagrody XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego "Pejzaż wielkopolski" (2005). Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za pracę pedagogiczną, 1986 i Honorową Odznaką Miasta Poznania, 1988.

 Urszula Kołodziejczak z Gorzowa Wlkp. Malarka i nauczycielka plastyki. Zajmuje się malarstwem akwarelowym oraz uprawia malarstwo sztalugowe (akryl i olej). Absolwentka PWSSP w Poznaniu. Przez wiele lat nauczała plastyki w szkołach podstawowych i średnich w Gorzowie Wlkp. Wykładała również historię sztuki w gorzowskiej PWSZ. Obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa i Rysunku w klubie U Szefa oraz pracownię ceramiczną w Gorzowie Wlkp.  Artystka aktywnie uczestniczy w projektach organizowanych przez STiSK.

 Andrzej Kończal z Poznania. Inżynier. Od ponad czterdziestu  lat poszukuje form i technik wyrazu,  bawi się kolorami i fakturami, starając się przelać na płótno lub papier to, co mu w duszy gra. Czasem kierowany fascynacjami maluje w stylu jakiegoś artysty, którego prace zrobiły na nim szczególne wrażenie. To pomaga mu lepiej poznać i zrozumieć czyjeś dzieło. Doświadczyć je nie tylko wzrokiem, ale i przeżyć w procesie twórczym.
Uczestniczy w wystawach i działaniach organizowanych przez STISK oraz prezentuje swoje prace w ekspozycjach grupy "Strefa Wyobraźni". Członek STiSK.

 Anna Kruczkowska z Poznania. Absolwentka zakopiańskiego Technikum Tkactwa Artystycznego, członek  Grupy Artystycznej "Strefa wyobraźni".  Po kilku latach przerwy , w 2010 roku wznowiła  swoją działalność artystyczną, powróciła  do tkaniny artystycznej,  która jest jej pasją. Wykonuje również obrazy w oleju i akwareli. W swoich pracach porusza tematy bardzo osobiste. Uczestniczyła w pięciu  wystawach zbiorowych. Członek STiSK

 

 Patrycja Krymowa z Konina. Studentka Fotografii na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się fotografią, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczyła w wielu warsztatach fotograficznych i filmowych oraz plenerach malarskich. Prace prezentowała na ponad 70 wystawach zbiorowych w Polsce i na świecie, Jest laureatką wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów w dziedzinie malarstwa, fotografii i poezji, m. in. w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym ,,The Beautiful and Talented", zorganizowanym przez Fundację Kulturalną Pulsu Polonii w Sydney w Australii w 2008 r. Uczestniczyła w wielu wymianach i projektach międzynarodowych o charakterze kulturalnym, m.in. w projekcie Comenius ,,Towards a European Identity"(Ateny, Faro, Neapol, Madryt, Ingolstadt i Konin), w ramach którego promowała polską secesję. Od kilku lat uczestniczy w plenerach, warsztatach i wystawach organizowanych przez  STiSK.

 Lucyna Lewandowska z Wrześni. Absolwentka Liceum Plastycznego w Bydgoszczy i Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Nauczycielka plastyki w Gimnazjum nr 2 we Wrześni. Współpracuje z Urzędem Gminy Września oraz Starostwem Powiatowym, projektuje i wykonuje scenografie do różnego rodzaju imprez oraz prezentacji we Wrześni.  Organizuje i prowadzi plenery, aukcje i warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie Września. Pełniła funkcje komisarza artystycznego plenerów polsko-niemieckich, 2008, 2009, warsztatów plastycznych dla dzieci z domów dziecka w ramach programu ,,Wakacje z artystą i prewencją kryminalną", 2007, 2008, 2009 oraz warsztatów artystycznych dla młodzieży z OHP,  2010. Uczestniczyła w wielu plenerach  i wystawach  organizowanych przez STiSK. Laureatka licznych nagród i wyróżnień, w tym Kuratora Oświaty w Poznaniu.
Członek- założyciel STiSK.

 Elżbieta Łuczak  z Poznania  Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związana z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi. Obecnie emerytka. Malarstwem zajmuje się amatorsko od 2010 roku tj. od chwili udziału w kursach malarstwa i rysunku  w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
Od 2012 r. uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu (Uniwersytet III Wieku), gdzie uczy się rysunku, technik malarstwa olejnego, akrylowego i pasteli. Bierze też udział w plenerach organizowanych w Ośrodku Plenerowym Uniwersytetu Artystycznego  w  Skokach.

 Katarzyna Makowska z Poznania. Urodzona w Koninie. Absolwentka PLSP w Kole, następnie ASP w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w pracowni metalu T. Jackowskiego. Studia podyplomowe na Uniwersytecie UAM w Poznaniu, kierunek informatyka, 2004. Jest laureatką konkursu EKO-WIELKOPOLSKA organizowanego przez Muzeum Okręgowe w Lesznie.  Obecnie zajmuje się malarstwem olejnym i akwarelowym, pastelami i rysunkiem. Artystka wielokrotnie uczestniczyła w programach organizowanych przez STiSK.

 Agnieszka Mrowińska-Małyszek z Poznania. Malarka i nauczycielka plastyki. Urodzona w Bytomiu. Dyplom z rysunku i malarstwa otrzymała na Wydziale Edukacji Artystycznej ASP w Poznaniu, w roku 1999. Zajmuje się malarstwem olejnym na płótnie i na jedwabiu oraz rysunkiem. Oprócz twórczości własnej prowadzi pracownię malarstwa dla dzieci i młodzieży w MDK nr 1 w Poznaniu. Miała kilka wystaw indywidualnych. Od roku 2001 uczestniczy w wielu prezentacjach zbiorowych, m.in. malujących nauczycieli.
Na Wojewódzkim Przeglądzie Plastyki w Lesznie w 2006 roku otrzymała wyróżnienie. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech i Szwecji. Członek STiSK.

 Alicja Musiał z Poznania malarka i nauczycielka. Studia na Wydziale Wychowania Plastycznego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) ukończyła w 1989 roku. Pracuje jako nauczycielka w gimnazjach poznańskich. Oprócz malarstwa zajmuje się rysunkiem i rzeźbą ceramiczną. Bierze udział w wystawach organizowanych przez Eko-Art, STiSK oraz grupę "Strefa Wyobraźni". Członek STiSK.

 Genowefa Nelip z Katowic.  Architekt, artysta plastyk. Studia i dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach w roku 1978. Od 1970 r. Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Uprawnienia artysty plastyka uzyskała w 1986 roku. W latach 1996-2004 pełniła funkcję prezesa Związku Artystów Plastyków delegatury Śląskiej z siedzibą w Katowicach. Wzięła udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Członek Związku Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Na I Biennale Miniatury w Pińczowie, 1997 otrzymała wyróżnienie, na II Biennale, 1999, tamże nagrodę. Została również nagrodzona na II Salonie Wielkopolskim w Czarnkowie, 2002. Uczestniczka kilku programów  plenerowych organizowanych przez STiSK.

 Urszula Nieborak  z Poznania.  Jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas studiów zainteresowała się sztuką głownie teoretycznie, natomiast w połowie lat 90. swoją drogę artystyczną rozpoczęła od tkaniny - tkania  gobelinów. W początkowym okresie malowała na szkle oraz pastelami. Obecnie  zajmuje się wyłącznie malarstwem olejnym. Uczyła się pod kierunkiem artysty rzeźbiarza i malarza Józefa Kaliszana. Jest członkiem Związku Artystów Plastyków, gdzie  pełniła funkcję prezesa Oddziału Poznańskiego, 2004-2008. Prace pokazywała na kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, BWA w Tarnowie, Galerii "Na strychu" w Poznaniu, Green Way. Uczestniczka i laureatka nagrody na Salonie Wielkopolskim w Czarnkowie, 2009.

 Rozalia Nowak z Poznania. Artystka wielostronnie utalentowana. Ukończyła Państwowe Liceum  Sztuk Plastycznych w Kielcach oraz Studium Reklamy w Warszawie. Tutaj też była członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Uprawia malarstwo sztalugowe, zajmuje się ceramiką artystyczną, tkactwem, projektuje odzież oraz prezentuje  modę.
Wielokrotnie prezentowała swoje prace malarskie  podczas wystaw zbiorowych (m.in. Ustka, Kielce, Warszawa, Stargard, Legionowo, Poznań, Francja). Jest autorką licznych wystaw indywidualnych w Polsce (m. in. Zakopane, Krotoszyn, Poznań - Pałac Działyńskich, Centrum Kultury Zamek). W swoim dorobku ma też stałe ekspozycje w Galerii Chateau d'Halloy oraz  w Kościele Notre Dame des Minennos w Waziers we Francji. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie APAJTE, laureatka wyróżnienia w Konkursie Polish American Poets Academy w New Jersej w USA, autorka wielu  utworów poetyckich wydawanych m.in. w Paryżu.

 Zbigniew Okopski z Poznania.  Malarz, rzeźbiarz, śpiewak. Ukończył PWSSP w Poznaniu i studia podyplomowe w Kaliszu. Nauczyciel plastyki. Wcześniej był górnikiem ratownikiem, dekoratorem. Od wielu lat systematycznie uczestniczy w plenerach malarsko-rzeźbiarskich w Polsce i za granicą. Wielokrotnie uczestniczył w  prezentacjach poplenerowych i wystawach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i poza jej granicami,  organizowanych przez STiSK i inne związki twórcze, do których należy. Wykonuje rzeźby wielkoformatowe, które stoją w przestrzeni miast, gdzie powstały  np. w  Goleniowie.
Należy do ZAP w Pile, Eko-Art w Poznaniu. Śpiewa w Chórze Moniuszki oraz w Męskim Chórze ECHO. Laureat wyróżnienia Grad Prix przyznanego przez Pro Symfonikę za całokształt w sferze edukacji muzycznej młodzieży szkolnej. Pisze wiersze i fraszki, gra na gitarze. Członek STiSK.

 Renata Olińska-Dworzecka z Poznania. Ekonomistka. Fotografią interesuje się od wielu lat, a szczególnie od czasu rozpowszechnienia się fotografii cyfrowej.
Pasjonują ją tematy: architektura, reportaż, street-foto, pejzaż, makrofotografia oraz portret.
Uczestniczka wielu plenerów i wystaw fotograficznych indywidualnych i zbiorowych.
Srebrny medal za fotograficzną twórczość przyznany przez Fotoklub RP w ogólnopolskim konkursie fotograficznym - VII Biennale Fotografii Czarno-Białej "Postać ludzka w pejzażu" - 2011. Członek STiSK.
Jerzy Oplustil z Łodzi. Emerytowany oficer Policji, wrocławianin, wykształcenie wyższe wojskowe - inżynier. W 1971 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Były spadochroniarz jednostki rozpoznawczej.
Malarstwem zajmuje się amatorsko, z wielka pasją i powodzeniem od wielu lat. Uprawia malarstwo olejne, w pasteli i akwareli. Lubi żywy kolor i realizm. Ulubiony temat to konie. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, między innymi w jednostkach - WAM w Łodzi, KWP w Łodzi, Sieradzu, Jeleniej Górze. Jego prace w postaci prezentów rozsiane są po całym kraju a nawet w dalekiej Australii. Uczestnik wielu plenerów malarskich oraz wystaw poplenerowych. Jest członkiem Związku Plastyków z siedzibą w Pile. Od listopada 2003 roku założyciel oraz przewodniczący Koła Twórczości Artystycznej przy KWP w Łodzi. Członek STiSK.

 Zofia Orczyńska z Gdyni. Architekt, malarka, rysowniczka, rzeźbiarka. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Większość prac malarskich wykonuje w ulubionej technice suchego pastelu, posługuje się również akwarelą, akrylem i farbą olejną. Artystka maluje  głównie w plenerze a tematami jej prac są architektura, pejzaż, zwłaszcza marynistyczny, portret, kwiaty.
W dorobku artystycznym ma kilkanaście wystaw indywidualnych oraz udział w licznych wystawach zbiorowych, na których zdobyła nagrody i wyróżnienia.
Prace artystki znajdują się w zbiorach Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, zbiorach prywatnych oraz firm portowych w kraju i za granicą. Członek Stowarzyszenia Marynistów Polskich.Prezes Koła Plastyków im. prof. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni. Uczestniczka wystaw i projektów organizowanych przez STiSK.

 Ludwik Ostrowski z Piły. Malarz. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Jarosławiu. Maluje olejem, akrylem i suchą pastelą. Lubi malować w plenerze oraz wykonywać studyjne portrety swoich bliskich. Uczestnik kilku projektów plenerowych, m. in. w Kołobrzegu,  2010 - 2012. Brał udział w zbiorowych wystawach poplenerowych w Kołobrzegu i w Poznaniu.

 

 

 Marian Ozdowski z Kalisza. Emerytowany oficer Policji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Uprawia malarstwo i rysunek od 60 lat. Wykonał 2100 obrazów i rysunków różnymi technikami. Brał udział w 60 plenerach malarskich oraz 92 wystawach indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie wyróżniany za aktywne działanie na rzecz kultury, m. in. przez  Brzezińską Fundację Kultury i Rekreacji i przez Prezydenta Miasta Kalisz, 2010. Był członkiem założycielem "Grupy twórców" przy Towarzystwie Miłośników Kalisza, a w latach  1982-2010 jego v-ce prezesem.
Współtwórca  Galerii Wieża Ciśnień, 1982, która obecnie jest kulturalną wizytówką Kalisza. Członek- założyciel STiSK.

 Jadwiga Pawelczak z Poznania. Absolwentka Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest psychologiem i terapeutą.  Po zakończeniu pracy zawodowej zajęła się fotografią artystyczną, która stała się jej pasją. Fotografuje od 2008 roku.  Doskonali swój warsztat podczas kursów kierunkowych oraz plenerów fotograficznych. Uczestniczyła w kilku takich projektach organizowanych przez STiSK i  przez inne związki twórcze. W ostatnich latach uczestniczyła w kilkunastu wystawach zbiorowych oraz przygotowała pięć indywidualnych prezentacji. Ulubione tematy, to życie miasta nocą, portrety, przyroda. Członek STiSK.

 Ryszard Pozdrowicz z Nowego Tomyśla.  Twórczością artystyczną zajmuje się od 40  lat.  Wykonał ponad 700 obrazów olejnych i grafik oraz kilkadziesiąt rzeźb. Lubi malować stare, znikające z polskiego krajobrazu chałupy i dwory oraz martwe natury, pejzaże kwiaty. Uczestniczył w ponad 50 plenerach krajowych i międzynarodowych a prace prezentował w kilkunastu wystawach indywidualnych i licznych wystawach zbiorowych na terenie całego kraju m. in. w Muzeum Narodowym Rzeźby w Warszawie, Galerii Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, na Zamku w Opolu, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, w galeriach Fotoplastikon, Green Way i Na strychu w Poznaniu, Sali Ratusza w Kołobrzegu, Muzeum Dzieci Wrzesińskich, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu i Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Aktywnie uczestniczy  w swoim środowisku w promocji amatorskiego i ludowego ruchu artystycznego.
Bierze udział w licznych aukcjach charytatywnych. Członek-założyciel STiSK.

 Lidia Prętka z Poznania. Jest absolwentką filologii romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2000 roku związana z PBG Gallery, gdzie zajmuje się organizacją wernisaży i wystaw oraz promocją Galerii.
Swoją drogę twórczą rozpoczęła w 2010 roku, od uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu Artystycznego III Wieku w Poznaniu ( teoria i praktyka)
Pracuje w wielu technikach: zajmuje się rysunkiem, malarstwem akrylowym i olejnym, szczególnie jednak ceni technikę farb klejowych. Tworzy prace w różnych formatach. twórczych. Bierze udział  w plenerach malarskich i wystawach zbiorowych.

 Ewa Rudnicka z Piły. Zajmuje się malarstwem sztalugowym (olejne, akwarelowe oraz pastel). Uprawia sztukę bardzo osobistą. Często i świadomie wykorzystuje wątki rodzinne i autobiograficzne. Bierze czynny udział w plenerach i wystawach zbiorowych. Od 2005 roku amatorsko zajmuje się fotografią (nagroda Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego na Salonie Wielkopolskim w 2009 roku). Członek  Związku Artystów Plastyków w Pile oraz STiSK.
Członek-założyciel STiSK.

 Antoni Rut z Poznania jest zawodowym fotografem, Mistrzem Rzemiosła Artystycznego, członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Związku Artystów Plastyków w Pile, obecnie Prezes Oddziału Poznańskiego, Związku Polskich Artystów Fotografików, Eko-Artu. Jest jednym z najważniejszych inicjatorów i twórców lobby fotograficznego w Polsce. Autor 59 wystaw indywidualnych eksponowanych w muzeach i galeriach w Polsce, Francji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Chinach, na Ukrainie i Węgrzech, a przede wszystkim we własnej Galerii fotografii "Fotoplastykon" w Poznaniu.  Wziął udział w 173 wystawach zbiorowych, zorganizował i był kuratorem 265 wystaw w Polsce i za granicą. Odznaczony Srebrnym Medalem Fotoklubu RP "Zasłużony dla Fotografii Polskiej"(2003), kawaler Medalu "Gloria Artis" (2010) a w roku jubileuszu 45-lecia pracy artystycznej laureat Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury (2012).

 Ryszard Siejak z Poznania. Rzeźbiarz, były sportowiec. Utalentowany manualnie i techniczne. Od wielu lat interesował się sztuka ludową i rękodziełem artystycznym.  Jest  autorem wielkoformatowych rzeźb w drewnie, które  zdobią miejsca publiczne w których zostały wykonane, m. in. w Zakrzewie, Lusowie, Przeźmierowie, Kotowie. Amatorsko zajmował się również malarstwem olejnym i małoformatową rzeźbą. Uczestnik kilkunastu plenerów malarsko-rzeźbiarskich, warsztatów oraz  wystaw poplenerowych. Wyróżniająco aktywny członek-założyciel STiSK.

 Mariusz Strykowski z Rogoźna. Malarstwo uprawia amatorsko od wielu lat. Fascynuje go głównie otaczająca przyroda. Ulubione techniki to akryl i olej. W 2004  roku został  laureatem konkursu "Europejczyk" zorganizowanym przez Klub Starówka w Poznaniu. Swoje prace systematycznie prezentuje od 2003,  m. in. w Muzeum w Rogoźnie, w Bibliotece Publicznej  w Krzyżu i Obornikach. Autor kilku wystaw indywidualnych i wielu poplenerowych. Uczestnik plenerów malarskich w Kołobrzegu, Goleniowie, Skorzęcinie, Korytowie. Członek-założyciel STiSK.

 Elżbieta Suszek z Poznania. Zawodowo przez wiele lat była  związana z poznańskimi teatrami, gdzie  pracowała jako modelator. Po przejściu na emeryturę zajęła się własną
twórczością: maluje w oleju, akrylu i pasteli, zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem przedmiotów artystycznych z ceramiki. Specjalizuje się w wykonywaniu batików. Uczestniczy w plenerach i wystawach poplenerowych oraz prowadzi warsztaty z batiku. Należy do Stowarzyszenia Plastyków i Fotografików "DEDAL" oraz Związku Artystów Plastyków.  Członek STiSK.

 Sławomir Szeleszkiewicz z Gorzowa. Pedagog, terapeuta, malarz kolorysta. W szkole zawodowej w Chodzieży zdobył zawód zdobnika porcelany. To tutaj zrodziła się jego fascynacja secesją i malarstwem dekoracyjnym. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Zawodowej w Gorzowie prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, którzy pod jego kierunkiem zdobywają nagrody i wyróżnienia. Ulubione techniki to olej i akryl, sporadycznie wykonuje też akwarele. Wcześniej zajmował się ceramiką. Chętnie rysuje i maluje portrety, martwe natury i pejzaże. Uczestnik kilku plenerów krajowych i zagranicznych (m.in. w Holandii, w Druten),  wystaw poplenerowych organizowanych przez STiSK, m. in. w Kołobrzegu, Goleniowie, Poznaniu. Miał trzy wystawy indywidualne.

 Barbara Elżbieta Trawińska z Wałbrzycha. Oficer Policji w Wałbrzychu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Pedagogiki Specjalnej (resocjalizacja) oraz  Europejskiego Studium Podyplomowego - problematyki kryminalistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Malarstwem zajmuje się amatorsko od 2005, wtedy po raz pierwszy wzięła udział  w plenerze malarskim w Skokach. W następnych latach systematycznie brała udział w wielu plenerach, warsztatach i wystawach poplenerowych organizowanych przez STiSK i inne  organizacje i związki twórcze w Polsce
Lubi olej, pastel suchy i rysunek.  Głównie maluje pejzaże, architekturę, kwiaty, martwe natury. W kręgu jej zainteresowań znajduje się również projektowanie i urządzanie wnętrz. Członek STiSK.

 Sebastian Waliński z Wrześni. Aspirant Wydziału Kryminalnego KPP we Wrześni. Interesuje się fotografią czarno-białą. Dokumentuje pejzaże. Sztuki fotografowania uczył się  w Wielkopolskiej Szkole Fotografii w Poznaniu. Uczestnik plenerów fotograficznych, wystaw poplenerowych oraz współautor cyklicznych, ogólnopolskich  wystaw służb mundurowych we Wrześni pt. Raport z fotografii. Członek STiSK.

 Małgorzata Zgoła z Poznania.  Edukację artystyczną rozpoczęła od Liceum Plastycznego w Poznaniu, które ukończyła w 1974 roku. Następnie kontynuowała naukę w poznańskiej  ASP. Studia zakończyła obroną dyplomu w 1980 roku.
Wystawia od roku 1988. Stale fascynuje ją przyroda, architektura, akt kobiecy a od niedawna portrety zwierząt, szczególnie koni.  Artystka miała ponad dziesięć wystaw indywidualnych. Bierze udział w wielu prezentacjach zbiorowych na terenie Polski i Niemiec. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych na terenie kraju oraz w Niemczech i USA. Członek STiSK.

 Zbigniew Zieliński z Poznania. Pedagog, informatyk, fotografik. Członek  Wielkopolskiej Grupy Fotograficznej "Fototej". Fotografią interesuje się hobbistycznie  od czasów aparatów  Druha i Zenita. W kręgu jego zainteresowania jest wszystko to, co można utrwalić przy pomocy aparatu. Obrazy malowane światłem traktuje jako postrzeganie rzeczywistości w sferze emocji, obszarów przemian i poszukiwań. Stara się nie ingerować w fotografię, pozostawiając najczęściej zdjęcia w ich pierwotnym kształcie, aby przedstawiały realia nieupiększone technikami komputerowymi. Zajmuje się reportażem, krajobrazem, architekturą, fotografią rodzinną.  Eksperymentuje z portretem, makrofotografią. Członek STiSK.

 Benedykt Żyto z Leszna. Wykształcenie ekonomiczne. Przedmiotem jego zainteresowań  jest malarstwo pejzażowe w technikach olejnych i akwarelowych, drzeworyt o tematyce muzycznej, a także linoryt ukazujący przyrodę,  łowiectwo i architekturę. Na swoim koncie posiada 18 wystaw indywidualnych (m.in.  Muzeum Okręgowe w Lesznie, Warszawa, Suhli Moere - Niemcy) oraz kilkadziesiąt wystaw  zbiorowych, w tym w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autor sześciu teczek grafik o tematyce przyrodniczo-łowieckiej. Udział w wielu ogólnopolskich konkursach graficznych i malarskich. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Leszna za działalność społeczną i artystyczną, 2006. Jest członkiem  Sekcji Plastycznej Domu Kultury w Lesznie od 1954 r., pełni w niej funkcję prezesa, członkiem redakcji Zachodniego Poradnika Łowieckiego w Poznaniu. Należy do ZAP w Pile. Członek-założyciel STiSK.

                                           Otwartość, pasja, rozległość horyzontów
Obchodzące 10. lecie Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury przy KWP w Poznaniu jest niezwykłym związkiem dużej i zróżnicowanej grupy osób. Od innych, podobnych organizacji wyróżnia je: systematyczność poczynań; ambicja dotarcia do wielu grup wiekowych (dzieci, młodzieży, osób po 50 roku życia); łączenie środowisk (policyjnego z cywilnym, młodych z dorosłymi, zawodowych artystów z utalentowanymi amatorami i sympatykami sztuki); pasja działania,  która przekłada się na szeroką promocję kultury i sztuki na terenie Poznania, Wielkopolski i innych miast w Polsce oraz rozmach posunięć widoczny w poszerzaniu programów, plenerów i ekspozycji.
O tym ostatnim dobitnie świadczą pierwsza i ostatnia wystawa stowarzyszenia. W 2002 roku w ekspozycji "Dwa światy" wzięło udział 15 osób z policyjnego środowiska a w wystawie jubileuszowej 2013 roku uczestniczy 58 twórców, z których większość to członkowie STiSK z całej Polski a pozostali artyści należą do zaprzyjaźnionych organizacji, z którymi to unikatowe stowarzyszenie współdziała.
Otwartość na nowe, pasję działania, rozległość horyzontów widać we wszystkich poczynaniach organizacji. Aby w pełni zdać sobie sprawę jakim fenomenem jest STiSK i jakiej trzeba wiedzy, talentu  i determinacji, aby najpierw wyznaczyć a potem zrealizować zamierzone cele trzeba od wewnątrz brać udział w jego przedsięwzięciach. Pomysłodawczynią i siłą napędową stowarzyszenia jest Barbara Kubiak-Sobczak, założycielka i prezes od początku istnienia. Prawdę mówiąc osiągnięcia STiSK to przede wszystkim jej zasługa, bo dokonała wszystkiego jedynie z niewielką pomocą kilku wspierających ją przyjaciół. Kiedy po pięciu latach musiała opuścić siedzibę stowarzyszenia i Galerię "Na strychu" przeniosła działalność do Szkoły Podstawowej 62 na Podolanach. Tam założyła Galerię "2. piętro"  i  rozbudowała programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, m.in. "Z wizytą w galerii", w której pojawiają się rozmaici twórcy, mówiący o swoich pasjach, edukując młodzież w wieku szkolnym, w sferze kultury.
Oprócz wymienionej głównej Galerii "2. piętro", gdzie odbywają się takie wystawy adresowane do rozmaitych odbiorców jak: "Poznan, moje miasto" z koncertem znanego  wokalisty z Podolan, Piotra Kuźniaka, czy  "W kręgu kultury romskiej", uświetnionej przez wirtuoza skrzypiec Miklosza Deki Czureji, zwanego królem czardasza czy wreszcie "To my dzieci z Podolan", stowarzyszenie systematycznie organizuje ekspozycje w dwóch "Green Galeriach".
W jednej, przy Zeylanda, odbywają się wystawy indywidualne dorosłych członków STiSK a w drugiej, przy Taczaka, pokazy plastycznie uzdolnionej młodzieży, która sama organizuje ekspozycje i wernisaże, zdobywając wiedzę  i umiejętności potrzebne do tego, aby w przyszłości dobrze funkcjonować w ruchu artystycznym. Na przykładzie młodych widać, że rozwijają i ukierunkowują swoje zainteresowania. Po gimnazjum stają uczniami Liceum Plastycznego, a następnie studiują na wyższych uczelniach, nie tylko artystycznych.
STiSK jako organizację wyróżnia również współistnienie twórców z tytułem wyższej uczelni z osobami, które nie posiadają formalnego wykształcenia artystycznego, ale plastyką z powodzeniem zajmują się od kilkudziesięciu lat. Należą do nich m.in. Ryszard Pozdrowicz, malarz i rzeźbiarz z Nowego Tomyśla, autor ok. 700 obrazów, ocalający od zapomnienia dawne chaty i dwory; Benedykt Żyto z Leszna, w udany sposób wypowiadający się w technice drzeworytu oraz Danuta Dagry-Grabowska, wszechstronnie utalentowana artystka z Piły. Tacy ludzie z artystyczną pasją, uczestniczą we wszystkich plenerach i poczynaniach organizacji. Ich działalność tworzy dobrą aurę i aktywizuje środowiska, w których żyją i tworzą na co dzień.
Oprócz wspomnianych artystów w ekspozycji bierze udział wiele twórczych osobowości, których prace zawsze przyciągają uwagę zwiedzających. Należą do nich: Ilona Filip i Anna Klimaszewska, malarki o rozpoznawalnym stylu, twórczo podchodzące do podejmowanych tematów; Bożena Fibik-Beim i Elżbieta Kmak, spełniające się w malarstwie olejnym i na jedwabiu; Małgorzata Zgoła, autorka oryginalnych przedstawień architektury i zwierząt, zwłaszcza biegnących koni oraz Anastazja Fietisova, twórczyni panoram miast i portretów, wrażliwa wizjonerka o poetyckiej duszy, łącząca poetycką wizję z kronikarską precyzją oraz wielu innych autorów, których nie sposób wymienić w krótkim wstępie.
Wystawa jubileuszowa, której towarzyszy niniejszy katalog dołącza do najważniejszych artystyczno-ekspozycyjnych i edytorskich osiągnięć STiSK. Zaliczam do nich pokazywane w różnych miejscach wystawy "Portrety - miasto i ludzie Poznania", 2007;
"Pałace, dwory i kościoły powiatu poznańskiego", 2009; "Pałac Zakrzewo w gminie Kłecko", 2010.  
W ciągu dziesięciu lat działalności STiSK zaistniało na mapie kulturalnej Poznania i świeci na niej jasnym blaskiem. Nie tylko przyczyniło się do rozwoju osobistego jego członków, w tym w wielu rozbudziło zamiłowanie do sztuki operowej, ale wpłynęło na setki odbiorców, którzy uczestniczyli w dziesiątkach wystaw, projektów, działań, programów artystyczno-edukacyjnych. Warto wiedzieć, że wiele z przygotowanych przez stowarzyszenie propozycji daleko wykracza poza sprawy stricte artystyczne, przywołuje pamięć o historii i ludziach mieszkających na danym terenie, a więc aktywizuje patriotyzm regionalny.
Z okazji jubileuszu 10. lecia życzyć zatem trzeba nieocenionej Pani Prezes i artystom-członkom STiSK kolejnych twórczych pomysłów, dalszej aktywności i sukcesów zarówno indywidualnych, jak i w działaniu zbiorowym na rzecz szerokiego upowszechniania sztuki. A na tej drodze wsparcia ludzi zainteresowanych tego rodzaju działalnością.
Andrzej Haegenbarth

POWRÓT

aktualizacja 18.03.2013

 
 
Stowarzyszenie Twórców i Sympatyków Kultury
przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
Wszelkie prawa zastrzeżone. C 2004 Copyright by KlimoK